• ลูก ส. จัดกิจกรรม

  ลูก ส. จัดกิจกรรม "โรงเรียนวัดสระเกศและชุมชนวัดสระเกศ ร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"

  วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559 16:25
 • โรงเรียนชิโนรส อบรมเพื่อเตียมความพร้อมนักเรียนเพื่อสอบวัดระดับความรุ้ DELF A1,DELF A ภาษาฝรั่งเศส

  โรงเรียนชิโนรส อบรมเพื่อเตียมความพร้อมนักเรียนเพื่อสอบวัดระดับความรุ้ DELF A1,DELF A ภาษาฝรั่งเศส

  วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559 10:09
 • ลูก ส. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

  ลูก ส. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

  วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 17:28
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดงานเเสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาใหม่

  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดงานเเสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาใหม่

  วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 15:21
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 19:47
 • ลูก ส. ต้อนรับคณะตรวจผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา

  ลูก ส. ต้อนรับคณะตรวจผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา

  วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 19:30
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เยี่ยมชม บูท นวลรัชไอศกรีม

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เยี่ยมชม บูท นวลรัชไอศกรีม

  วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 17:06
 • โรงเรียนวัดสังเวช รับการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ

  โรงเรียนวัดสังเวช รับการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ

  วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 16:04
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 13:50
 • โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ...

  วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 13:10

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1303
เมื่อวาน3167
อาทิตย์นี้11877
เดือนนี้55063
ทั้งหมด3824293

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

enlightenedท่านสามารถชมข่าว และดาวน์โหลดภาพangelyes

การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
THE 2016 : CENTRAL OBEC SEMINAR : EDUCATIONAL QUALITY DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
ได้ที่นี่

ข่าว  [http://www.sesao1.go.th/activity/7735-edu-qd21.html]

ดาวนโหลดภาพได้ที่ อัลบัมภาพ  [https://goo.gl/photos/MtcU5oof7HA9LQFc7]

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคกลาง
https://www.facebook.com/centralTEPE
http://centraltepe.sesao1.go.th

 

วันที่ 21 ก.ค. 2559, 17:14 น.
สพม.1 ร่วมกับสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพฐ. จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 แบบการอยู่ค่ายพักแรม รวม 3 วัน  2  คืน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ก.ค. 2559 ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร กรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา  จากกลุ่มโรงเรียนที่ 1 - 3  จำนวน 306 คน)  (รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ส.ค. 2559  ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร กรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา  จากกลุ่มโรงเรียนที่ 4 - 6  จำนวน 288 คน)...
วันที่ 16 ก.ค. 2559, 16:15 น.
ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายการรับ -จ่ายเงินเดือน และเงินอื่น ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน และข้าราชการครูฯ/ลูกจ้างประจำ     ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ-จ่าย เงินเดือน ในสลิป ประจำเดือน ก.ค. 59 ในระบบ E-money ด้วย หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้งได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่  21...
วันที่ 14 ก.ค. 2559, 09:11 น.
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกท่าน    ศูนย์พัฒนาวิชาการอาเซียน สพม.1  จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาเซียนศึกษา  ตามที สพฐ. กำหนดเป็นจุดเน้น ให้เขตพื้นที่ดำเนินการ  ระหว่างวันที่  27-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม  โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมกิกรรม กรุณาส่งชื่อด่วน เพื่อผู้จัดฯ จะได้ยืนยันจำนวนและจัดเตรียมยานพาหนะในการศึกษาดูงาน    รายละเอียดตาม หนังสือ ที่ ศธ 0423.53/541 ลงวันที่  22  มิถุนายน 2559 หรือประสานงานโดยตรง ที่ อ. เชาวลิต  สุไลมานต์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 086...
วันที่ 08 ก.ค. 2559, 11:21 น.
  ตามที่สพม.1 ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูล “สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558” และส่งให้สพม.1 เพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2559  ผ่านระบบ  KPI Report System ในรอบ 9 เดือน  ตามหนังสือ ที่ศธ  04231/ว 2861 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2559  นั้น   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   สพม.1 ขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อ (ดังแนบ) ดำเนินการ  และจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : qa.sesao1@gmail.com  หรือ ส่งผ่านเครื่องโทรสาร (FAX)  กลับมายังสพม.1  โทรสาร 02 3544973 ต่อ 302, 02 3544974  ต่อ 602   ภายในวันที่   12  กรกฏาคม   2559  หากมีข้อสงสัย  โปรดติดต่อกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.1  (อ.บัณฑิต 081 3354699 , อ.ปริมฤดี 081 1915803) รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล 1 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 2 โยธินบูรณะ 3 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 โยธินบูรณะ 2...
วันที่ 06 ก.ค. 2559, 09:24 น.
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศลูกเสือ สพม.1 ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้  โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลโดยด่วน ก่อนที่ระบบจะทำการปิดให้กรอกข้อมูล  ในส่วนของโรงเรียนที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ  ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนที่จะทำการยืนข้อมูล  ในส่วนของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว  ขอให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน (ข้อ.7) ด้วยครับ ...
..............................................................................................................................................................................
edu-qd21
ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ศูนย์ TEPE ภาคกลาง) นำโดยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ...
anti-d
ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ...
eva-59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการประชุมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย...
scout-cl
ลูกเสือช่อสะอาด
เขียนเมื่อ 11 ก.ค. 2559, 11:02 น.
ดร.งามพิศ  ลวากร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...
internalc
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2559 มีผู้บริหารโรงเรียน...
mou-siriraj-health
นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามความร่วมมือ(MOU)...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสรรหาผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ( โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, 14/07/2559, 15:10 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 28/06/2559, 12:33 น.)
ประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง-รถบรรทุก-ดีเซล-1-คัน ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 22/06/2559, 20:46 น.)
รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ( โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, 01/06/2559, 17:09 น.)
..............................................................................................................................................................................
23-7-59
 นางณัฐธิพร สุดสวาท หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข จัดกิจกรรม...
วันที่-๒๑-มิถุนายน-๒๕๕๙
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา...
22-7-59
ลูก ส. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ...
งานเเสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาใหม่
 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า...
21-7-59
นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ครู...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-เยี่ยมชม-บูท-นวลรัชไอศกรีม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เยี่ยมชม บูท นวลรัชไอศกรีม
เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
21072016
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช รับการกำกับติดตามการดำเนินงาน...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนสายปัญญา-ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนสายปัญญา...
โรงเรียนโยธินบูรณะ-๒-สุวรรณสุทธาราม-เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ-พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ...
..............................................................................................................................................................................