Get Adobe Flash player
 • การแจ้งผลการเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

  การแจ้งผลการเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 17:03
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 16:49
 • ผอ.วันชัย ทองเกิดและคณะ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน

  ผอ.วันชัย ทองเกิดและคณะ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 16:18
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 15:06
 • ลูก ส. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างปัญญา บูรณาการสู่อาเซียน

  ลูก ส. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างปัญญา บูรณาการสู่อาเซียน

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 14:14
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ส.ก.ธ.

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ส.ก.ธ.

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 14:10
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ศ.ว.

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ศ.ว.

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 13:57
 • รับการประเมินคุณภาพภายในฯ

  รับการประเมินคุณภาพภายในฯ

  วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 13:45

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2534
เมื่อวาน3149
อาทิตย์นี้8590
เดือนนี้40987
ทั้งหมด1814590

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 56 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 19 ส.ค. 2557, 15:09 น.
สพฐ. รับสมัครเข้ารับการอบรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Krutube Channel) สพม.1 เชิญชวนครูในสังกัดสมัคเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์  www.thinkttt.com ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร รายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel  ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)  ปีที่ 4 รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม คือ เป็นครูสังกัด สพฐ.ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ของ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ สพฐ.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทางให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจากต้นสังกัด)   กำหนดการ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบยืนยันเข้าร่วมอบรม...
วันที่ 19 ส.ค. 2557, 11:35 น.
ตามที่ สพม.1 แจ้งให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หนังสือ ที่ ศธ 04231/ว3774 ลว. 6 สิงหาคม 2557 นั้น ให้โรงเรียน ส่งข้อมูลตามที่แจ้งให้สำรวจไปที่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ (ไม่ต้องส่งมาที่เขตพื้นที่) เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนพิจารณาจัดเรียงลำดับก่อน แล้วหลังจากนั้นประธานกลุ่มจะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับ สพม.1 ต่อไป...
วันที่ 18 ส.ค. 2557, 14:59 น.
ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดสรรจำนวนคนและวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่า และผู้กู้รายใหม่  ปีการศึกษา 2557 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี (สำหรับสถานศึกษาทั่วไป) เรียบร้อยแล้วทุกระดับสิ้นสุด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นั้น ในการนี้ กองทุนได้พิจารณาขยายระยะเวลาการเปิดระบบ  e-Studentloan กองทุน กยศ. ให้กับสถานศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ขั้นตอนสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมและประกาศรายชื่อ ถึง ขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้กู้ยืมกับผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับ และผู้กู้ยืมรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 16 กันยายน...
วันที่ 15 ส.ค. 2557, 09:12 น.
 ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ดำเนินกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th โดยให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2557  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
วันที่ 13 ส.ค. 2557, 10:07 น.
ด้วยมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ปีการศึกษา 2557 ทุนละ 5,000 บาท  จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 ทุน ในการนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียน หากประสงค์จะส่งแบบขอรับทุน ขอให้จัดส่งไปโดยตรงที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 133 ถนนเพชรบุรีซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10600 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ โทรศัพท์...
..............................................................................................................................................................................
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ-ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1  "ศูนย์คอมพิวเตอร์" โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคอมพิวเตอร์...
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-สอบแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก-ได้ลำดับที่-1-ของโลก
ตามที่ได้มีการส่งผู้แทนประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internationale Deutscholympiade VIII) สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ ในรุ่น A2...
ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ-5-วิชาหลัก-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (5 วิชาหลัก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้กับ สพม.1...
วิทยากรแกนนำ-ครูภาษาไทย-การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารฯตามแนว-pisa-สพม-1-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนในการดำเนินงาน
วิทยากรแกนนำ ครูภาษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนในการดำเนินงาน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาติ (PISA) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราพฤกษ์...
กลุ่ม-6-ดำเนินโครงการ-google-apps-for-education
กลุ่ม 6 ดำเนินโครงการ google Apps For Education
เขียนเมื่อ 14 ส.ค. 2557, 11:14 น.
โรงเรียนกลุ่ม 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  วัดนวลนรดิส  มัธยมวัดหนองแขม  ...
นักเรียน-สพม-1-โชว์ศิลปวัฒธรรมไทย-ใน-ประชุม-asia-pacific-regional-education-conference-2014
นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แสดงศิลปวัฒธรรมไทยในการประชุม Asia-Pacific Regional Education Conference 2014 ประกอบด้วย  การแสดงชุด “แววพัชนี”...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงห้องอาเซียน ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 19/08/2557, 19:55 น.)
ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ ( โรงเรียนวัดสระเกศ, 19/08/2557, 17:24 น.)
สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนมหรรณพาราม ( โรงเรียนมหรรณพาราม, 19/08/2557, 14:45 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเบาะยูโด ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 18/08/2557, 17:36 น.)
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย ( โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์, 18/08/2557, 11:24 น.)
รับสมัครครูไทย หรือครูจีน ทำการสอนภาษาจีน ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 13/08/2557, 17:32 น.)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รายาการ ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 13/08/2557, 16:51 น.)
ประกาศสอบราคาขอจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต-และเทคโนโลยี) ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 13/08/2557, 16:24 น.)
ประกาศสอบราคารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนพิเศษ ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 08/08/2557, 15:43 น.)
..............................................................................................................................................................................
การแจ้งผลการเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
การแจ้งผลการเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557  ณ อาคารวณี...
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗...
ผอ-วันชัย-ทองเกิดและคณะ-ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน
โดยมี ผอ.อัญชลี ประกายเกียรติ ผอ.ประเสริฐ ผุดผ่อง ศน.พรรณงาม เสาะแสวง ศน.จรินทร์ โฮ่สกุล ศน.ฐิตาภรณ์...
ดร-ณัฐกิจ-บัวขม-ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย-เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์-มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์-โฟล์คซอง-และนิทรรศการวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
เขียนโดย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ดร.ณัฐกิจ บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์...
ลูก-ส-จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างปัญญา-บูรณาการสู่อาเซียน
นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และนางสาวสุภลักษณ์ สุวรรณพันธ์...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-ส-ก-ธ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ส.ก.ธ.
เขียนโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รองฯภูธเรศ อินนุภัฒน์ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-ศ-ว
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ศ.ว.
เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
รองฯสมพร ศรีรัตนากูล เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีกิจกรรมการประกวดโครงงาน...
รับการประเมินคุณภาพภายในฯ
รับการประเมินคุณภาพภายในฯ
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดน้อยใน ...
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นักเรียนและคณะครู บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการมนัส   ปิ่นนิกร  คณะครู...
..............................................................................................................................................................................