• สพม.1 พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2558 กว่า 300 คน

  สพม.1 พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2558 กว่า 300 คน

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 17:56
 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 10:33
 • สุภาพชน คนบางขุนเทียน ยินดีกับคนเก่งของชาว ร.ส.ท.

  สุภาพชน คนบางขุนเทียน ยินดีกับคนเก่งของชาว ร.ส.ท.

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 10:17
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 10:03
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 09:56
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หล่อเทียนพรรษา การแสดงละครชาดก

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 09:50
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมตักบาตรดอกไม้

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมตักบาตรดอกไม้

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 09:44
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมถวายพระพร

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมถวายพระพร

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 09:36
 • มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา

  มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา

  วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2558 06:12
 • มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ

  มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2558 05:45

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1567
เมื่อวาน690
อาทิตย์นี้1567
เดือนนี้2906
ทั้งหมด2800160

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

วันที่ 29 ก.ค. 2558, 15:34 น.
สพม.1 ได้ปรับ/แก้ไข/ขยายปฏิทินการดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ใหม่ ตามหนังสือ สพม.ที่ 04231/3499 ลว.28ก.ค.2558 สรุปดังนี้ รับสมัคร/เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ถึงวันที่ 7 ส.ค.2558 พร้อมเลือกกันเองกรณีสมัครเกิน1คน,ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 17-20 ส.ค.2558 (รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้ง)
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 16:48 น.
ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)  (ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม)
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 16:03 น.
สพม.1 ขอตอบรัับรายชื่อ และขอขยายเวลารับสมัครโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ  ระหว่างวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2558 ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม. ไปจนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2558 และโรงเรียนสามารถจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการได้โรงเรียนละ 2 คน กับขอความกรุณาจัดส่งใบสมัครไปที่กลุ่มส่งเสริมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4972 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จะสนับสนุนค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการดังกล่าวด้วย [ดาวน์โหลดรายละเอียด]...
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 13:56 น.
คู่มืองานทะเบียน SGS
วันที่ 21 ก.ค. 2558, 14:08 น.
สืบเนื่อง จากการจัดกิจกรรมจักรยานจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 " Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ " โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยขอความร่วมมือดำเนินการ 4 เรื่อง รายละเอียดดังแนบ และ http://www.bikeformom2015.com/ สามารถชมสปอต(spot) https://www.youtube.com/watch?v=HiFc6vEdp04 ดาวน์โหลดสปอต(spot)...
..............................................................................................................................................................................
teacher-training-sesao1-v2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างเจตคติ...
learn-thai-language
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย กับ กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 17 โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ...
se-programmadmin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับ...
teacher-dev
คณะทำงานดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ร่วมหารือการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1...
sesao1-m7-58
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  และผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมหารือการจัดการศึกษาในสังกัด สพม.1 ...
tracking-obec
คณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยนายสนิท แย้มเกษร...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 01/05/2558, 14:54 น.)
การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ( กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา, 24/12/2557, 13:42 น.)
ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 14/11/2557, 14:20 น.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 07/11/2557, 13:56 น.)
เชิญลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, 06/11/2557, 13:57 น.)
..............................................................................................................................................................................
การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 29/07/2558, 16:51 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 60 ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 28/07/2558, 16:30 น.)
โรงเรียนศึกษานารีประกาศสอบราคาซื้อ ( โรงเรียนศึกษานารี, 28/07/2558, 10:23 น.)
..............................................................................................................................................................................
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด-วันที่-๓-๗-สิงหาคม-๒๕๕๘
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เขียนโดย บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
สุภาพชน-คนบางขุนเทียน-ยินดีกับคนเก่งของชาว-ร-ส-ท
สุภาพชน คนบางขุนเทียน ยินดีกับคนเก่งของชาว ร.ส.ท.
เขียนโดย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นางสาวกาญจนา วงค์ษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้ารับพระราชทานโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-กิจกรรมแห่เทียนพรรษา-ณ-วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-กิจกรรมแห่เทียนพรรษา-ณ-วัดปากน้ำภาษีเจริญ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา-เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-และวันเข้าพรรษา-หล่อเทียนพรรษา-การแสดงละครชาดก
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-กิจกรรมตักบาตรดอกไม้
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมตักบาตรดอกไม้
เขียนโดย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมถวายพระพร
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน-และถวายเทียนจำนำพรรษา
29  กรกฎาคม  2558 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน ...
มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม-วันภาษาไทยแห่งชาติ
29  กรกฎาคม  2558 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ...
ชาวราชนันทาจารย์-สามเสนวิทยาลัย-๒-ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง
ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียน, ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง,...
..............................................................................................................................................................................