Get Adobe Flash player
 • บรรยากาศสอนปรับพื้นฐาน

  บรรยากาศสอนปรับพื้นฐาน

  วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557 09:13
 • เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔

  เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔

  วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 18:28
 • เครือข่ายผู้ปกครอง สวนกุหลาบ ธนฯ ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  เครือข่ายผู้ปกครอง สวนกุหลาบ ธนฯ ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 16:14
 • ผู้บริหาร สพม.1 หารือ เตรียมการจัด สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ

  ผู้บริหาร สพม.1 หารือ เตรียมการจัด สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ

  วันอาทิตย์, 20 เมษายน 2557 12:37
 • สพม.1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครูผู้ช่วย 57

  สพม.1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครูผู้ช่วย 57

  วันเสาร์, 19 เมษายน 2557 22:18
 • ผู้บริหาร สพม.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

  ผู้บริหาร สพม.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

  วันเสาร์, 19 เมษายน 2557 21:58
 • สพม.1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่

  สพม.1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่

  วันเสาร์, 19 เมษายน 2557 21:09
 • ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง ม.1

  ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง ม.1

  วันเสาร์, 12 เมษายน 2557 22:06

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้13367
เมื่อวาน11487
อาทิตย์นี้39485
เดือนนี้95836
ทั้งหมด1507919

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18 เม.ย. 2557, 15:49 น.
ดาวน์โหลดประกาศ
วันที่ 18 เม.ย. 2557, 11:28 น.
ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ  หากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 และประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้ดำเนินการดังนี้   1. กรอกใบสมัครตามแบบ พ.1 พร้อมแนบเอกสาร   2. โรงเรียนจัดทำแบบสรุปงบหน้าผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  และรวบรวมใบสมัคร (ตามแบบ พ.1) พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รายละ 8,000 บาท     ส่งถึง  สพม.1 (บางแวก)     ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557  โดยด่วน!!!    หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่ว่าประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ สำหรับวันเวลาและสถานที่การอบรมพัฒนาฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  ช่อฉัตร จันตะเภา โทรศัพท์ 081-2086213 download แบบ พ.1 และหลักเกณฑ์ download แบบสรุปงบหน้าผู้เข้ารับการพัฒนา
วันที่ 17 เม.ย. 2557, 16:34 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่  2, 3 , 4  5 และ 6)  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับการจัดสรรที่เรียน ไปรายงาน ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ในวันที่ 18 เมษายน  2557 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น.  หากไม่ได้รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ [ประกาศ สพม.1] [บัญชีแนบท้าย ม.1]   [บัญชีแนบท้าย ม.4] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2354-4962, 0-2354-4960 ต่อ 111
วันที่ 09 เม.ย. 2557, 16:12 น.
สพม.1 กำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เม.ย.57 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ดาวน์โหลดกำหนดการ
วันที่ 09 เม.ย. 2557, 14:48 น.
ด่วนที่สุด   เรียน  ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ,  ผอ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย, ผอ. ร.ร.วัดราชบพิธ,  ผอ. ร.ร.ศึกษานารีวิทยา,         ผอ.ร.ร.วิมุตยารามพิทยาคม, ผอ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนทียน, ผอ.ร.ร.สตรีวัดระฆัง,         ผอ.ร.ร.วัดพุทธบูชา, ผอ.ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม , ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,         ผอ.ร.ร.วัดน้อยนพคุณ             ด้วย สพม.1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. เรื่องการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น-สายสะพาย ประจำปี 2556 (เฉพาะชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม. และป.ช.) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม-มกุฎราชกุมาร แทนพระองค์  เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่  14  เมษายน  2557   ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น (ป.ม.) และ (ป.ภ.) หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1360  ลงวันที่  8  เมษายน  2557 ที่แนบมาพร้อมนี้ [ หนังสือ สพฐ. ] [ รายชื่อผู้ได้เข้าเฝ้า ]
..............................................................................................................................................................................
เครือข่ายผู้ปกครอง-สวนกุหลาบ-ธนฯ-ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมบูรณาการ นำเสนอแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี  ประจำปี 2557...
ผู้บริหาร-สพม-1-หารือ-เตรียมการจัด-สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...
สพม-1-เข้ม-ป้องกันทุจริต-สอบ-ภาค-ก-และ-ภาค-ข-ครูผู้ช่วย-57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี พ.ศ. 2557...
ผู้บริหาร-สพม-1-ยกระดับคุณภาพการศึกษา-ก้าวสู่อาเซียน
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่...
สพม-1-สืบสาน-ประเพณีสงกรานต์-รดน้ำขอพระผู้ใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จัดงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยดีงาม เป็นสิริมงคล โดยมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย...
ผู้บริหาร-สพม-1-ร่วมรดน้ำขอพร-ผู้บริหารระดับสูง-สพฐ-เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมทั้ง ผู้บริหารงโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เชิญร่วมงานมหกรรมศึกษา Eduzones Expo 2014 ( ประชาสัมพันธ์, 24/03/2557, 14:20 น.)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 05/03/2557, 16:50 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ ปรับปรุงห้องน้ำ ( โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, 23/04/2557, 09:16 น.)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน ( โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, 22/04/2557, 11:48 น.)
โรงเรียนวัดสระเกศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ( โรงเรียนวัดสระเกศ, 22/04/2557, 10:43 น.)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ( โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม, 21/04/2557, 15:47 น.)
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ( โรงเรียนแจงร้อนวิทยา, 18/04/2557, 17:24 น.)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 จำนวน 5 อัตรา ( โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, 17/04/2557, 11:17 น.)
..............................................................................................................................................................................
บรรยากาศสอนปรับพื้นฐาน
บรรยากาศสอนปรับพื้นฐาน
เขียนโดย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
บรรยากาศสอนปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 57-2...
เรียนปรับพื้นฐาน-ม-๑-และ-ม-๔
เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒...
ต้อนรับลูกกลัยาณี-สตรีวัดระฆัง-ม-1
ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง ม.1
เขียนโดย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2557  โดยท่านผู้อำนวยการ วัชราภรณ์...
รดน้ำขอพรประเพณีวันสงกรานต์
รดน้ำขอพรประเพณีวันสงกรานต์
เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ผู้อำนวยการสุพจน์  หล้าธรรม นำคณะครูและบุคลากร...
สืบสานประเพณีสงกรานต์-โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
เขียนโดย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ผู้อำนวยการประเสริฐ  ผุดผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ...
มอบตัวนักเรียน-ม-๔-ปีการศึกษา-๒๕๕๗
มอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางศิริพันธุ์   พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู...
ศ-ว-ประชุมผู้ปกครอง-รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น-ม-๔
ศ.ว.ประชุมผู้ปกครอง รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๔
เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนระดับชั้น...
โรงเรียนวัดบวรมงคล-รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4
ท่านผู้อำนวยการณรงค์  คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู...
รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4
รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะผู้บริหาร และคณะครู...
มอบตัวนักเรียน-ม-๑-ปีการศึกษา-๒๕๕๗
มอบตัวนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางศิริพันธุ์   พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู...
..............................................................................................................................................................................