• กิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

  กิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 18:12
 • นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเข้าร่วมแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง

  นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเข้าร่วมแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 15:40
 • รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ

  รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 15:19
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรม M.L.

  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรม M.L.

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 13:30
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว

  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 13:26
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม Eco-School การจัดการขยะ

  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม Eco-School การจัดการขยะ

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 13:20
 • สพม.1 สัมมนา เจ้าหน้าที่ พสน.ทบทวนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

  สพม.1 สัมมนา เจ้าหน้าที่ พสน.ทบทวนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 13:16
 • สวนฯธนฯ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงระดับภูมิภาค

  สวนฯธนฯ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงระดับภูมิภาค

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 13:03
 • กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดรางบัว

  กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดรางบัว

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 12:34
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด วันที่ 29 สิงหาคม 2559

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด วันที่ 29 สิงหาคม 2559

  วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 11:05

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

 

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้634
เมื่อวาน3876
อาทิตย์นี้12002
เดือนนี้634
ทั้งหมด3954786

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 115 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

วันที่ 31 ส.ค. 2559, 11:44 น.
                        ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ ทั้งนี้ กอช. มีภารกิจสำคัญในการสร้างการจดจำรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนและรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของการออมเพื่อการชราภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศ                         กองทุนการออมแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการออมอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน โดยรางวัลการประกวดแบ่งเป็น 4...
วันที่ 31 ส.ค. 2559, 11:31 น.
    การอบรม ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  ซึ่งโรงเรียนในโครงการสุจริตสามารถสมัครได้โดยตรงที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.รุ่งทิพย์ ทองไทย 
วันที่ 30 ส.ค. 2559, 19:19 น.
ด่วน! โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 31 ส.ค.59  ประชุมวันที่ 1 กันยายน 2559   หนังสือ สพม.1 ที่ 04231/5154 ลว 25 สิงหาคม 2559 (แบบคอบรับ)
วันที่ 29 ส.ค. 2559, 09:44 น.
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา 2558  นำรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา 2558  มาส่งในวันที่  30  สิงหาคม  2559   ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมสัมมนาตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2   อาคารหอประชุมพญาไท  ถนนศรีอยุธยา ซอยศรีอยุธยา 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า ณ...
วันที่ 25 ส.ค. 2559, 19:26 น.
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559   (รอง ผอ.ร.ร.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ทุก ร.ร. และศูนย์แข่งขัน รองฯ+หัวหน้าศูนย์+ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์แข่งขันฯ), ⇒  พิมพ์ข้อมูลส่งแบบตอบรับเข้าประชุมฯ https://goo.gl/forms/qLfixEAouGoco9Lz1 
..............................................................................................................................................................................
promote-student-conduct
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการประชุมสัมมนา  ทบทวนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ...
august-learning-history
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) กรุงเทพมหานคร นายการุณ สกุลประดิษฐ์...
academic-market
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการ บูรณาการเรียนรู้ ของนักเรียนภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์...
eva-sesao1
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1...
love-reading
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1...
pr-seminar59-4-0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์” เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและโรงเรียนสู่สื่อสาธารณะในยุคประเทศไทย...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การแต่งกายในเครื่องแบบลูกเสือ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 27/07/2559, 15:36 น.)
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 21/07/2559, 17:14 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม, 31/08/2559, 11:37 น.)
รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 24/08/2559, 12:15 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 11/08/2559, 14:51 น.)
ปรกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 08/08/2559, 13:53 น.)
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โรงเรียน ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 08/08/2559, 13:37 น.)
..............................................................................................................................................................................
กิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
เขียนโดย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559...
sktnews004
* รายการเวทีคนเก่ง *  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้นำนักเรียน 2...
รางวัลรองชนะเลิศ-การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี-ระดับประเทศ
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รังรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ...
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรม-m-l
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรม M.L.
เขียนโดย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
กิจกรรมช่วงเช้า M.L.    วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม...
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว
โครงการหลังคาเขียว    วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม...
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน-จัดกิจกรรม-eco-school-การจัดการขยะ
Eco-School การจัดการขยะ    วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม...
sktnews003
  สวนฯธนฯ...
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2559-โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนวัดรางบัวได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-กิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด-วันที่-29-สิงหาคม-2559
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด วันที่ 29 สิงหาคม...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน-ปีการศึกษา-2559-วันที่-29-สิงหาคม-2559
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 สิงหาคม...
..............................................................................................................................................................................