• อบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form และกา

  อบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

  วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2558 18:11
 • โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...

  วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2558 09:52
 • ลูก ส. อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

  ลูก ส. อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

  วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 17:47
 • ค่ายคณิตศาสตร์ ผอ.วันชัย ทองเกิด เป็นประธานในพิธี

  ค่ายคณิตศาสตร์ ผอ.วันชัย ทองเกิด เป็นประธานในพิธี

  วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 11:49
 • โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดโครงการบรรพชาสามเณรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2558

  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดโครงการบรรพชาสามเณรฯ...

  วันพุธ, 07 ตุลาคม 2558 15:40
 • สพม.1 ประชุมปรับเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558

  สพม.1 ประชุมปรับเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558

  วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558 14:33
 • สุภาพชนคนบางขุนเทียน

  สุภาพชนคนบางขุนเทียน "เทวาพาทัวร์ ครั้งที่ 3"

  วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558 11:13
 • สุภาพชน คนบางขุนเทียน ค่ายส่งเสริมการอ่านและยุวกวี 2558

  สุภาพชน คนบางขุนเทียน ค่ายส่งเสริมการอ่านและยุวกวี 2558

  วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558 11:03
 • ลูก ส. ประชุมและฟังแนวทางการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน

  ลูก ส. ประชุมและฟังแนวทางการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน

  วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2558 14:38
 • สุภาพชนคนตลาดพลู เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว

  สุภาพชนคนตลาดพลู เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว

  วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2558 10:08

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้375
เมื่อวาน2024
อาทิตย์นี้7245
เดือนนี้11905
ทั้งหมด2907481

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 143 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

วันที่ 09 ต.ค. 2558, 14:46 น.
 กำหนดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 เลขที่หนังสือ ศธ 04231/4912 http://eoffice.sesao1.go.th/images/uddeimfiles/f17f6eb0bf5257663cead31dae8daf97.pdf รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.central65.sillapa.net/sm-bkk1/
วันที่ 06 ต.ค. 2558, 09:55 น.
ตามที่ สพม.1 ได้ให้โรงเรียนเสนอแผนการรับนักเรียน ป่ีการศึกษา 2559 เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น   สพม.1  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์  หากพบข้อผิดพลาด และ/หรือต้องการแก้ไข  ขอให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการสึกษา 02 3544960 ต่อ 111 (สุวิชา)
วันที่ 05 ต.ค. 2558, 17:00 น.
สพม.1 ขอตอบรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2558 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558  ระหว่างเวลา 07.00 - 08.30 น. ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  การแต่งกาย  : เครื่องแบบลูกเสือ  ...
วันที่ 03 ต.ค. 2558, 12:54 น.
ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.1 ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนทุกโรงเรียน  ประชุมเพื่อจัดทำเงินเดือนและตรวจสอบเงินเดือน เลื่อนขั้น 1 ต.ค. 2558 ในวันที่  6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 5 ) บางแวก  ตั้งแต่ 08.30 -12 .00 น. โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำ 1 ต.ค.58 3. แผ่น...
วันที่ 02 ต.ค. 2558, 11:10 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่  http://www.vitheebuddha.com/
..............................................................................................................................................................................
m-ioct58
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558...
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-1-ครั้งที่-4-2558
สพม.1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1  ครั้งที่  4/2558  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1...
traffic-scout
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”...
in
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่(พ.ศ.2559-2563) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ...
dlit2
สพม.1 พัฒนาครูด้วย DLIT รุ่นที่ 2
เขียนเมื่อ 24 ก.ย. 2558, 16:42 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT...
sesao1-m9
ประชุม ผอ.ร.ร.ครั้งที่ 9/2558
เขียนเมื่อ 24 ก.ย. 2558, 16:02 น.
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.1 ร่วมประชุมหารือ ข้อรายการ ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่9 ปี 2558 โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 01/05/2558, 14:54 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศรับครูอัตราจ้าง 6 ตำแหน่ง ( โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม, 09/10/2558, 18:20 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาฯ ( โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, 09/10/2558, 13:32 น.)
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 5 ตำแหน่ง ( โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, 01/10/2558, 21:10 น.)
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษาฯ 1 อัตรา ( โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, 29/09/2558, 09:44 น.)
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 28/09/2558, 09:05 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ( บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์", 22/09/2558, 15:42 น.)
..............................................................................................................................................................................
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม-จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ-dlit
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...
8-10-58
ลูก ส. อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
 นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ...
ค่ายคณิตศาสตร์-ผอ-วันชัย-ทองเกิด-เป็นประธานในพิธี
ค่ายคณิตศาสตร์ ผอ.วันชัย ทองเกิด เป็นประธานในพิธี
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เปิดค่ายคณิตศาสตร์  โดยมี ครูประเทือง  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กล่าวรายงาน  วันที่...
สุภาพชนคนบางขุนเทียน-เทวาพาทัวร์-ครั้งที่-3
สุภาพชนคนบางขุนเทียน "เทวาพาทัวร์ ครั้งที่ 3"
เขียนโดย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่"เทวาพาทัวร์ ครั้งที่ 3"...
สุภาพชน-คนบางขุนเทียน-ค่ายส่งเสริมการอ่านและยุวกวี-2558
สุภาพชน คนบางขุนเทียน ค่ายส่งเสริมการอ่านและยุวกวี 2558
เขียนโดย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายให้จัดค่ายส่งเสริมการอ่าน และยุวกวีขึ้นในระหว่างวันที่...
5-10-58
นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครูโรงเรียนวัดสระเกศ...
4-10-58
ลูก ส. แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ ๗ สี
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
คณะครูโรงเรียนวัดสระเกศ ร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัดสระเกศ โครงการช้างเผือก และทีมงาน...
..............................................................................................................................................................................