Get Adobe Flash player
 • โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net

  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 18:06
 • 1 กันยายน วันสถาปนา น.ข.

  1 กันยายน วันสถาปนา น.ข.

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 16:27
 • ลูก ส. คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ

  ลูก ส. คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 14:26
 • สุภาพชนคนตลาดพลูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

  สุภาพชนคนตลาดพลูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 12:49
 • รางวัลเรียนดีและรางวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ๒๕๕๖

  รางวัลเรียนดีและรางวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ๒๕๕๖

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 10:02
 • การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่ ๖

  การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่ ๖

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 09:54
 • ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.เขต 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยมีท่าน ผอ.ณรงค์ คงสมปราชญ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส

  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.เขต 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยมีท่าน ผอ.ณรงค์...

  วันจันทร์, 01 กันยายน 2557 20:31
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สพฐ. มาบันทึกเทปทำ Sport สพฐ.

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สพฐ. มาบันทึกเทปทำ Sport สพฐ.

  วันจันทร์, 01 กันยายน 2557 13:01

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2890
เมื่อวาน3452
อาทิตย์นี้6386
เดือนนี้6342
ทั้งหมด1850471

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 59 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 02 ก.ย. 2557, 17:17 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 การลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 รายละเอียด
วันที่ 02 ก.ย. 2557, 09:53 น.
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558 วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. ช่อง Modern Nine TV และโปรดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมรายการ / เลขาธิการ กพฐ. ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 01 ก.ย. 2557, 13:05 น.
ด้วย สพม.1 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ในวันพุธที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 07.30 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  โดยขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งหัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียน  จำนวน 1 คน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับไปที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  ทางโทรสารหมายเลข  0 2282 9493, 0 2629 2339 ภายในวันที่ 8 ก.ย. 2557 [download...
วันที่ 29 ส.ค. 2557, 14:02 น.
Download เอกสารกิจกรรมยุวกาชาด จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   
วันที่ 28 ส.ค. 2557, 11:07 น.
Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 2557 ณ  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  [Download ไฟล์ที่ 1, Download ไฟล์ที่ 2, Download ไฟล์ที่ 3  ]
..............................................................................................................................................................................
ยุวกาชาด-สพม-1-แลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์)  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...
สพม-1-ประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล-ศิลปหัตถกรรมนักเรียน-ครั้งที่-64-ประจำปี-2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 64 ...
สพม-1-อบรมเชิงปฏิบัติการ-การจัดเก็บเอกสารการศึกษา-และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา-แก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา  ได้รับเกียรติจากนายธีรทัศน์  โชติรัตน์...
คณะผู้บริหาร-และ-บุคลากร-สพม-1-นำเสนอการดำเนินงาน-ตามนโยบาย-กระทรวงศึกษา-ในการตรวจราชการ-งวดที่2-ประจำปีงบประมาณ-2557
นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์...
สพม-1-นำนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์-และหน้าที่พลเมือง-สู่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมแจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง แก่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร และศึกษานิเทศก์...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 02/09/2557, 12:27 น.)
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และเทคโนโลยี ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 02/09/2557, 10:59 น.)
ประกาศ สอบราคาจ้างทำเสื้อคณะสี ปีการศึกษา 2557 ( โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, 02/09/2557, 09:04 น.)
สอบราคาจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงห้องอาเซียน ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 01/09/2557, 17:14 น.)
ประกาศรับสมัครนักการชั่วคราว ( โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, 28/08/2557, 10:27 น.)
สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 27/08/2557, 12:50 น.)
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ( โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม, 27/08/2557, 11:46 น.)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล ( โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 26/08/2557, 15:19 น.)
..............................................................................................................................................................................
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-o-net-กลุ่มสาระการเรียนรู้๘กลุ่มสระโรงเรียนคู่ขนาน-โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม-โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม-รัชมังคลภิเษก
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net
เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
...
1-กันยายน-วันสถาปนา-น-ข
1 กันยายน วันสถาปนา น.ข.
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
1 กันยายน วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีการทำบุญตักบาตร...
ลูก-ส-คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ
ลูก ส. คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
นางณัฐธิพร  สุดสวาท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระเกศ เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ครูดี...
สุภาพชนคนตลาดพลู-เข้ารับการประเมิณสถานศึกษาพอเพียง
ลูกสุภาพชนคนตลาดพลู  ...
รางวัลเรียนดีและรงาวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น-๒๕๕๖
รางวัลเรียนดีและรางวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ๒๕๕๖
เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
   ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์...
การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์-ถิ่นของเรา-ปีที่-๖
การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่ ๖
เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่...
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์-สุขภาคกิจ-ผอ-สพม-เขต-1-ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ-โดยมีท่าน-ผอ-ณรงค์-คงสมปราชญ์-ให้การต้อนรับ-ณ-โรงแรมบางกอกพาเลส
โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน...
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน-สพฐ-มาบันทึกเทปทำ-sport-สพฐ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สพฐ. มาบันทึกเทปทำ Sport สพฐ.
เขียนโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สพฐ. มาบันทึกเทปทำ Sport สพฐ....
การวัดผลทางการศึกษา-ในวันที่-29-31-สิหาคม-2557
รองวนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองฯผอ.สพม.1เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ...
โครงการตรวจสุขภาพครู-ประจำปีการศึกษา-2557
โครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2557
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
เผยแพร่ & ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงานผู้อำนวยการ ภาพ โดย...
..............................................................................................................................................................................