• ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 16:52
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 16:37
 • สุภาพชนคนตลาดพลู คณะครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ นักเรียนชั้นม.6 ในงานจบไม่จากจริงๆนะ

  สุภาพชนคนตลาดพลู คณะครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ นักเรียนชั้นม.6 ในงานจบไม่จากจริงๆนะ

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 15:03
 • สุภาพชนคนตลาดพลู คณะครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ นักเรียนชั้นม.6 ในงานจบไม่จากจริงๆนะ

  สุภาพชนคนตลาดพลู คณะครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ นักเรียนชั้นม.6 ในงานจบไม่จากจริงๆนะ

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 15:03
 • สุภาพชนคนตลาดพลู ผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นม.6 ในงาน จบไม่จากจริงๆนะ

  สุภาพชนคนตลาดพลู ผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีอำลาสถาบัน...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 14:50
 • ลูก ส. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๑๘ ปี

  ลูก ส. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๑๘ ปี

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 13:48
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

  พิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ประจำปีการศึกษา...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2558 11:30
 • วันเกียรติยศ ลูกราชวินิตบางแคปานขำ

  วันเกียรติยศ ลูกราชวินิตบางแคปานขำ

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 11:01

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2597
เมื่อวาน3232
อาทิตย์นี้9321
เดือนนี้2597
ทั้งหมด2533002

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 มี.ค. 2558, 14:34 น.
วันที่ 7 เมษายน 2558  สพม.1  กำหนดจัดการแข่งขุันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท  คำคม และซูโดกุ  ปีการศึกษา 2557   ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานศิลปหัตถหกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64  ณ ศูนย์การแข่งขัน 2 ศูนย์ฯ คือ 1. กิจกรรมเอแม็ท และซูโดกุ  ณ ศูนย์การแข่งขัน ร.ร.เทพศิรินทร์  2. กิจกรรมครอสเวิร์ดเกม  และคำคม  ณ ศูนย์การแข่งขัน ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    จึงขอให้โรงเรียนที่ได้สมัครแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้ว  (ผ่านระบบลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมฯก่อนนี้แล้ว)  นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์การแข่งขันที่กำหนด [หนังสือราชการ]  รายละเอียดรายชื่อ ที่เว็บไซต์...
วันที่ 31 มี.ค. 2558, 09:02 น.
ด่วนที่สุด..... ตามที่  สพม.1  ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 17 - 23 เม.ย. 58   ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นั้น  ในการนี้ สพม.1 จึงขอขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 58  [ดาวน์โหลดรายละเอียด]
วันที่ 30 มี.ค. 2558, 15:25 น.
ขั้นตอนการยื่นความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน ในกรณีที่สอบคัดเลือก และหรือ จับสลากไม่ได้ แบบคาร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน จานวนที่นั่งว่างโดยประมาณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนที่นั่งว่างโดยประมาณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 28 มี.ค. 2558, 15:05 น.
โครงการคัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมโครงการ DL Thailand    โครงการ DL Thailand ภายใต้สพฐ. กำลังค้นหา คุณครูต้นแบบในการสร้างบทเรียน และแบ่งปันรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมทั้งเนื้อหาผ่าน Youtube เพื่อให้โรงเรียนในประเทศไทยมีการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างองค์ความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต    จึงใคร่ขอเชิญชวนคุณครูทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม 1 - มัธยมศึกษา 6 ส่งหรือแบ่งปัน เพื่อให้เป็นรูปแบบและแนวทางของคณะทำงานในการกำหนดรูปแบบกระบวนการสอน (Pedagogy) ผ่านอินเตอร์เน็ต และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางรากฐานการนำเทคโนโลยีในการเรียนการสอนในอนาคต    คุณครูที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงาน DL Thailand...
วันที่ 25 มี.ค. 2558, 10:01 น.
ตามที่ สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง ซึ่งจะระบบจะปิดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่ง สพม.1 แจ้งแล้วนั้น ในการนี้้หากโรงเรียนใดไม่ได้รายงาน สพฐ. ให้โรงเรียนชี้เเจงต่อ สพฐ. ด้วยเอกสารดังเเนบ    
..............................................................................................................................................................................
energy-mind-award-2014-sesao1
การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2014  มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ปี 2557 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยนายสมชาย...
students-selected58-sesao1
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยนายชัยอนันต์...
สพม-1-ร่วมกับ-สพม-2-และสพม-3-ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม-student-veasion-2
สพม.1 ร่วมกับ สพม.2 และสพม.3  ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Student Veasion 2 เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557  ให้ครูวัดผลและครูทำหน้าที่นายทะเบียน...
ateacher58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพม.1...
scouts-anti-drugs
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร...
develop-teachers58
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในสังกัด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ( กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา, 24/12/2557, 13:42 น.)
โครงการ "ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Korean Camp 2015" ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 11/12/2557, 16:44 น.)
ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 14/11/2557, 14:20 น.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 07/11/2557, 13:56 น.)
เชิญลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, 06/11/2557, 13:57 น.)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครครู ( โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 01/04/2558, 17:33 น.)
ประการรับสมัครพนักงานราชการ ช่างครุภัณฑ์ ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 30/03/2558, 09:28 น.)
ประกาศ การซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 26/03/2558, 16:34 น.)
มัธยมวัดหนองแขมรับสมัครครูภาษาไทย ( โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, 26/03/2558, 16:00 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโครงการ GEP ( โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, 25/03/2558, 15:57 น.)
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน ๑ อัตรา ( โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, 24/03/2558, 13:04 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ( โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, 24/03/2558, 12:57 น.)
..............................................................................................................................................................................
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ-60-พรรษา-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดย ผอ.ดร.มนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ...
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ-ประจำปีการศึกษา-2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
เขียนโดย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ...
ลูก-ส-จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา-และวันสถาปนาโรงเรียน-ครบ-๑๑๘-ปี
นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา...
พิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-เเละ-6-ประจำปีการศึกษา-2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ประจำปีการศึกษา...
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม-3,ม-6
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม.3,ม.6
เขียนโดย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ดร.มนัส  โนนุช ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชี้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา2557...
ลูกราชนันทาจารย์-ม-๓-และ-ม-๖-รับมอบประกาศนียบัตร
ลูกราชนันทาจารย์ ม.๓ และ ม.๖ รับมอบประกาศนียบัตร
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒...
บรรยากาศการสอบเข้า-ม-๑-ม-๔
บรรยากาศการสอบเข้า ม.๑/ม.๔
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.๑ และ...
..............................................................................................................................................................................