สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ และกองเนตรนารี เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการประกวด แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กองลูกเสือ และกองเนตรนารี ประเภทสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ  ซึ่งมีกองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวดฯ ทั้งสิ้น 24 กอง เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร โดยนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการจัดการแข่งขัน พร้อมมอบโล่รางวัล ให้แก่กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท เป็นตัวแทนสพม.1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไป

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า  โรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท  ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมประกวดฯ ในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ประเภทสามัญ

 1.กองลูกเสือ ประเภทสามัญ  ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโฆษิตสโมสร

2.กองเนตรนารี ประเภทสามัญ  ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

 

ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  

3.กองลูกเสือ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

4.กองเนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน มัธยมวัดหนองแขม

 

ประเภทวิสามัญ 

5.กองลูกเสือ ประเภทวิสามัญ  ชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนวัดราชบพิธ

6.กองเนตรนารี ประเภทวิสามัญ  ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

อัลบัมภาพการประกวด

อัลบัมภาพพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและพิธีปิด


ภาพโดยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และประชาสัมพันธ์ สพม.1

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th