สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมนวมินทร์ชิราชูทิศ1  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.1 โดย
นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ของสพม.1 พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

           การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560  เป็นกิจกรรมที่สำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  ณ  สนามหน้าโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารีที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 เพียง 1กอง เป็นผู้แทนระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในระดับประเทศ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการผู้แทนจาก สพป. กทม. สพม.1 สพม.2 ได้จับฉลากจัดลำดับการประกวดตามลำดับดังนี้

1. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กทม.

2. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กทม.

3. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กทม.

4. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สช. สพม.2

5. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กทม.

6. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม.2

7. กองเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน สอศ. สพม.1

8. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.1

9. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.1

10. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.1

11. กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.1

12. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม.2

โดยจะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากสพม.1 ทางwww.sesao1.go.th อีกครั้ง

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th