สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  ณ  สนามหน้าโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารีที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 เพียง 1กอง เป็นผู้แทนระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในระดับประเทศ โดยนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการจัดการแข่งขัน พร้อมมอบโล่รางวัล ให้แก่กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งได้แก่ กองลูกเสือ ประเภทวิสามัญ  โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นผู้แทนระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในระดับประเทศ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร   ส่วนลำดับที่ 2 ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และลำดับที่ 3 ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

 

อัลบัมภาพการประกวดระเบียบแถว

อัลบัมภาพพิธีประกาศผลรางวัล

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th