เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยในการประชุมมีการชี้แจงทำความเข้าใจในเครื่องมือวิธีการกรอกข้อมูล และการรายงานผลด้วยระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกับศึกษานิเทศก์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th