สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา โดยนางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในฐานะคณะกรรมการการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้ติดตาม ได้เดินทางติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ครู ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตามครั้งนี้

@โรงเรียนสตรีวิทยา ภาคเช้า

@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคบ่าย

---นางจรุญ จารุสาร คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมผู้ติดตาม จากซ้าย---

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th