เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  สพม.1 เขตภาษีเจริญ ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ คือ นางวรรณพร สุขประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สังกัดเดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร(สพป.กทม.) ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ สพม.1 โดยมีนายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในสังกัด สพป.กทม. ร่วมเดินทางมาส่งตัว ทั้งนี้นางวรรณพร สุขประเสริฐ จะปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องอำนวยการ อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา 5 สพม.1

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th