เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1(ผอ.สพม.1)ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 บัญชีตามประกาศ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2560(สังกัด สพป.กทม. สพม.1 สพม.2) จำนวน107ราย

ผอ.สพม.1  กล่าวว่า ทุกคนที่ได้รับการบรรจุมาเป็นข้าราชการด้วยความสง่างาม สอบเข้ามาด้วยความโปร่งใส ขอให้รักษาสิ่งที่ดีนี้ไว้ ด้วยจิตและวิญญาณแห่งความเป็นครู ถึงแม้การทำงานจะเหนื่อยยาก ก็ต้องปรับตัว มีความขยันหมั่นเพียร อยู่ด้วยความพอเพียง ต้องปฎิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เหมาะกับการประกอบวิชาชีพครู สร้างตนให้เป็นครู ตลอด 24 ชั่วโมง ดังคำที่ว่า “ครู ต้องเป็น ครู 24 ชั่วโมง” และต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th