เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment : ITA)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งนายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานประเด็นคำถามต่าง ทั้งนี้ ผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ร่วมกันทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ด้วย

 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th