เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เดินทางไปพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) และโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  เพื่อชมการจัดการศึกษา และขับเคลื่อน ยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  ทั้งนี้ ผอ.สพม.1 ได้กล่าวถึงจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้โรงเรียนนำไปยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 2.ให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลนักเรียน ไม่ให้ออกกลางคัน 3.ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะในการสื่อสาร มีความสําคัญ สามารถเรียนรู้ได้ทั่วโลก

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

 

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th