เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ. เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของ สพฐ. นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.กทม. สพม.1 สพม.2  ร่วมปล่อยคาราวานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า   สพฐ.ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนที่ประสบภัยหนาว โดยจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบน เพราะประสบภัยหนาวมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนได้จำนวนหนึ่งแม้จะไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะได้เป็นตัวอย่างในการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน

                ด้านนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) กล่าวว่า   สพฐ.ได้สำรวจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยหนาวพบว่ามี จำนวน 270,000 คนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว สพฐ.จึงได้จัดโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว ขึ้น โดยจะมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพต่อไป

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th