นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมด้วยดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมต้อนรับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเยี่ยมชมระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดสพม.1  เน้นวางระบบได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ ตอบโจทย์การเรียนรู้เด็กยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 พร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นคิด เน้นปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ได้ย้ำการวางระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้มีมาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

ขอขอบคุณภาพจาก เพจ FB: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

อัลบัมภาพ

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th