เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “ต.อ. นิทรรศ ๘ ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา” โดยมีดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ทั้งนี้“ต.อ. นิทรรศ ๘ ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา”เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนต่อสังคมภายนอก สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ นักเรียนทุกคน จะได้มีเวทีที่สามารถแสดงศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมตามความถนัดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลจากการทํางานร่วมกันของนักเรียนในครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถนําประสบการณ์ในการที่ได้จากการทํางานร่วมกันไปใช้ในการศึกษาและ การทํางานต่อไป

 

อัลบัมภาพ

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th