เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมสัปดาห์วันครู และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย การระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน เตรียมพร้อมตนเอง ให้เป็นกำลังของชาติ โดย ผอ.ธัญจิรา โชติพงค์ ผอ.ร.ร. คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

 

อัลบัมภาพ

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th