เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงาน “บวรมงคลนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2560” ของโรงเรียนวัดบวรมงคล  มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ผ่านนิทรรศการที่หลากหลาย โดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก  12 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th