เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เดินทางไปร่วมพิธีเทหล่อคัมภีร์ สมเด็จโต(ชิ้นสุดท้าย) ขนาด 1.9 เมตร และเจ้าประคุณ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)” ขนาดสูง  6 เมตร ประดิษฐานอนุสาวรีย์ ณ มณฑลพิธี ภายในพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th