เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เดินทางไปเป็นประธานเปิด งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนา มีคุณค่า มากคุณธรรม ล้ำคุณภาพ” ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิตการปฏิบัติ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และการจัดฐานกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในทักษะอาชีพต่างๆ อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรี และนาฎศิลป์อีกด้วย

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th