เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเบญจมบพิตร ร.ศ. 119” ของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ซึ่งได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ สามารถในการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดเป็นผลงาน นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน อาทิ การประกวด “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน” อาชีพสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0  นิทรรศการกลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียน ทั้งนาฎศิลป์ มวยไทย ฟุตบอล วงโยธวาทิต และการตอบปัญหาวิชาการและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “BB THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง” อีกด้วย

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th