เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูมืออาชีพ มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 295 คน โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายก เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนา จะมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีจิตวิญญาณและความรักในรวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความเป็นครู และมีสมรรถนะที่พร้อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th