เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบปะและให้นโยบายแนวทางในการทำงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำงานเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2561) เพื่อนำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ทั้ง 67 โรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพญาไท

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th