เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อสำนักงานเขตสุจริตเต็มพิกัด : สพม.1 โปร่งใส ร่วมใจ สืบสานปณิธานพ่อหลวง) พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ในเรื่องภาระกิจการบริหารจัดการในสำนักงานและนิเทศติดตามดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1(บางแวก)

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th