เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนา สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และความประทับใจต่อผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สพม.1(พญาไท)

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th