เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยมี ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รอง ผอ.สพม.1 คณะทำงานรับนักเรียน สพฐ. ประธานกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th