เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.ณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายธนัตถ์นินทร์ ศรีอันยู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะฯติดตาม นิเทศการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยเป็นการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อคำถาม(ภายในวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 ) ณ โรงเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมและโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยมี ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ผอ.สมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ รับคำแนะนำ และนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th