เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมด้านภาษาไทย แบ่งตามประเภทดังนี้ 1)การคัดลายมือ 2)การเรียงร้อยถ้อยความ 3)การย่อความ 4)การแต่งคำประพันธ์ 5)พินิจวรรณคดี  ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาไทย เป็นคณะกรรมตัดสินผลการแข่งขัน โดย สพม.1 จะส่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุกรายการแข่งขัน ของเขตพื้นที่ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th