เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ครั้งที่ 5/2561 เป็นการประชุมข้าราชการเร่งด่วน พร้อมมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯทั้งหมด 67 โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องของ สพม.1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

             ทั้งนี้ก่อนการประชุมมีการแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ย้ายทั้งจากภายในสำนักงานเขตพื้นที่และนอกสำนักงานเขตพื้นที่ การมอบโล่ระดับชั้นม.3 โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3 ปีตั้งแต่ปี 2558-2560,ระดับชั้นม.6 โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา2558-2560 การมอบเกียรติบัตรระดับชั้นม.3 โรงเรียนที่มีผลการสอบO-NET เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของปีการศึกษา 2560 สูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2559, ระดับชั้นม.6 โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2560 สูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา2559 และการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th