เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(รอง ผอ.สพม.1) เป็นประธานการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานขวัญการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 เป็นทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จนสำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เป็นการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดฯที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด หลักเกณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ อย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.(พญาไท)

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th