โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนในสังกัดตามนโยบายการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ฯ ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" และโรงเรียนวัดพุทธบูชา

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

โรงเรียนวัดพุทธบูชา

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th