เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีชี้แจง สำหรับสมาชิกด้วย

โดยเนื้อหาการบรรยายมีดังนี้

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปี 2561 มีสิ่งทีจะต้องดำเนินการดังนี้

1. เมื่อได้รับใบสั่งจ่ายบำนาญจากกรมบัญชีกลางให้ถือหนังสือของกรมบัญ ชีกลางไปรายงานตัว ณ หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2.เงินเดือนบำนาญเดือนแรกจะออกวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ส่วนเงินบำเหน็จดำรงชีพ 200,000 บาท จะออกประมาณวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มอีก 200,000 บาท

3.ผู้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน (สำหรับลูกจ้างประจำ)มีสิทธิกู้เงินบำเหน็จตกทอดได้ ผู้รับบำนาญมีสิทธิกู้ได้ 30 เท่าของเงินบำนาญโดยหัก 200,000 แรกออก ผู้รับบำเหน็จรายเดือนกู้ได้ 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือน

4.ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการจะไม่มีเงินบำเหน็จดำรงชีพ 200,000 บาทเหมือนข้าราชการ

5.เงินเดือนบำนาญ ไม่เป็นสมาชิก กบข.คำนวณ เงินเดือนสุดท้าย * อายุราชการ หารด้วย 50 เป็นสมาชิก กบข.คำนวณ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย*เวลาราชการ หารด้วย 50 ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

6.ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการรับเงินได้ 2 กรณี รับเป็นเงินก้อน(บำเหน็จก้อน) คำนวณ ค่าจ้าง * จำนวนเดือน หารด้วย 12 รับเป็นบำเหน็จรายเดือน(อายุราชการ 25ปีขึ้นไป) คำนวณ ค่าจ้าง * จำนวนเดือน หาร 12 หาร 50 ลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน เสียชีวิต ทายาทมีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดได้ 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือน

7.ข้าราชการเกษียณอายุราชการรับบำนาญ เสียชีวิต ทายาทตามกฎหมายมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินเดือนบำนาญ หักจำนวนเงินที่รับไปแล้ว

 

เอกสารจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.1

 

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th