เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนใน สพม.1  ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยก่อนการประชุมมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ซึ่งมีพิธีรับมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรงเรียน หลังจากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น การมอบรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560  การมอบเกียรติบัตรในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และการแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นางลัดดา จักษา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และนายประจักษ์ ประจิมทิศ ได้รับแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นอกจากนี้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้พบปะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วย

นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้พบปะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีรับมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น

การมอบรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 

การมอบเกียรติบัตรในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

การแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ

นางลัดดา จักษา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นายประจักษ์ ประจิมทิศ ได้รับแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานในการประชุมฯ

 

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th