เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับได้ครบทุกคนและรองรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา ตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัด  โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้มี นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา1 ชั้น 10 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส นนทบุรี

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th