เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการประเมินตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สามารถทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.1(พญาไท)

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th