เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน สพม.1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th