เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒ จำนวน 1 คน เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไป  โดยมีคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีอยุธยา สพม.1(พญาไท)

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1879885508789279&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th