เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1 ) ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนศึกษานารีวิทยาและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน   เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ  โดย  ผอ.ดร.นฤภพ ขันทับไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ  

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1920737438037419&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th