เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1 )เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "Change For the Better"และมอบเกียรติบัตรเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

         ทั้งนี้กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "Change For the Better"เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการ ทักษะความสามารถด้านดนตรี กีฬา และทักษะชีวิตที่จำเป็น ฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของครู และนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ของสาธารณชน กิจกรรม"Change For the Better" มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีนักเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม การแสดงบนเวที และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น

          โดย ผอ.ลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียน

 

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1922851914492638&type=3

ดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th