เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1 )เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“Open House  2019 ราชา Wonder Land  ดินแดนมหัศจรรย์” ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

         ทั้งนี้กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านกิจกรรม“Open House  2019 ราชา Wonder Land  ดินแดนมหัศจรรย์”จัดขึ้นเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสอน  การแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2 กิจกรรมคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน  การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู  นักเรียน และชุมชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

          โดย ผอ.ดร.ชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส  กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียน

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1922936684484161&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th