เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  ผอ.กิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 รวมถึงมาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝาก และการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ  โรงเรียนสตรีวิทยา

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ :  https://drive.google.com/drive/folders/1v7J3HryMncVeI9erwxuj8t988JSUD-NT?usp=sharing

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th