เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562  ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อร่วมรับชมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการฯดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลในระบบ(KPI Report System : KRS)ต่อไป โดยรับชมทาง ทางเว็บไซต์ obectv.tv —OBECChannel youtube.com/obectvonline-facebook.com/obectvonline  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(บางแวก)

          ทั้งนี้ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พญาไท)ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ทางเว็บไซต์ obectv.tv —OBECChannel youtube.com/obectvonline-facebook.com/obectvonline  ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(TEPE ONLINE)ระดับภาคกลาง

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Z8xwnwvzhz3BewDlf5RJubH-cvGuiHuL?usp=sharing

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th