เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2562 ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประชุมบุคลากรในสังกัดฯประจำเดือน เมษายน 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน  พร้อมนี้ก่อนที่จะเริ่มการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำกล่าวปฏิญญาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

           ทั้งนี้ในการประชุมมีการแสดงความยินดีแก่ ผอ.กิตติ บุญเชิด เนื่องในโอกาสได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา) และ ผอ.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(จังหวัดกรุงเทพมหานคร)พร้อมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/qcHSAXWAzUaKUjke9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2040172702760558&type=3

https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th