ท่านสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมครูด้วยระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โดยความร่วมมือ ระหว่าง สพม.1 กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคาร3 (อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

ภาพบรรยากาศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ http://edu-prof.net/ หรือ https://www.facebook.com/eduprof.educu

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th