คณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยนางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษา สพม.1 และประชาสัมพันธ์ สพม.1 ได้เดินทางไปติดตามการ รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

หรับการรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  โรงเรียนทวีธาภิเศก บริหารงานโดยนายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบทั่วไปจำนวน 400 คน แบ่งเป็น 1)นักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน รับสมัคร 27-28 มีนาคม 2560  2)นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป จำนวน 360 คน รับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 และ 3)นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 20 คน รับสมัคร27-30 มีนาคม 2560   การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  จำนวน 72 คน แบ่งเป็น 1)นักเรียนความสามารถพิเศษ 18 คน รับสมัคร 27-28 มีนาคม 2560  2)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยใช้การสอบคัดเลือก จำนวน 36 คน รับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560  และ 3)นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน18 คน รับสมัคร27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2465-0072และ 0-2465-5156 หรือที่ www.taweethapisek.ac.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับการรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม บริหารงานโดยนายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รอบทั่วไป จำนวน 200 คน  รับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  แบ่งเป็น 1)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จำนวน 192 คน 2)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น จำนวน 48 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusitaram.ac.th/dr_apply.html

อัลบัมภาพ

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

****************************************************************

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th