นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. คณะผู้บริหารของสพฐ. และว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมการสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนศึกษานารี โดยนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

สำหรับโรงเรียนศึกษานารี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีสัดส่วนการรับนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ของสพม.1 ในปีการศึกษา 2560 มีแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 560 คน โดยรับสมัคร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 144 คน  นักเรียนประเภททั่วไป จำนวน 216 คน และนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 90 คน มีผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 235 และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 645 คน นักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 38 คน รวม 880 คน ซึ่งการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 เมษายน 2560 ใน 5 วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย โดยจะประกาศผลและการรายงานตัวเข้าเรียน ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนศึกษานารี

อัลบัมภาพ

****************************************************************

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th