ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสนามสอบโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยนายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม นำเยี่ยมชมสนามสอบ

รมช.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันในการสอบบรรจุแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ โดยอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ บัตรประจำตัวผู้สอบ เข้าห้องสอบเท่านั้น และก่อนเข้าห้องสอบทุกคน ต้องผ่านการแสกนร่างกาย ซึ่งผู้เข้าสอบที่สวมเสื้อแขนยาวต้องพับแขนเสื้อ และไม่ให้สวมนาฬิกาข้อมือดิจิตอล เข็มขัด ไม่นำโทรศัพท์มือถือ ไอแพด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงปากกาลบคำผิด ปากกาเน้นข้อความเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด และกำหนดให้ทุกวิชาผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องจนกว่าจะหมดเวลา โดยสนามสอบโรงเรียนราชวินิต มัธยม สอบใน 4 กลุ่มวิชาเอก คือ กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา และกลุ่มวิชาสุขศึกษา รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 575 คน แต่มาเข้าสอบ จำนวน 541 คิดเป็นร้อยละ 94.09 ขาดสอบ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 และภาพรวมการจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสอบในวันที่ 22 เมษายน 2560 นี้ เป็นการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จะจัดสอบในวันที่ 23 เมษายน 2560 จากนั้นจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งตลอด 3 วันนี้ สพฐ. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะแบ่งสายลงพื้นที่ติดตามการสอบด้วย และจะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ต่อไป รมช.ศธ. กล่าว

สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

สนามสอบโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพและข้อมูลโดยทีมข่าวเฉพาะกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th