นายกิตติ บุญเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
 
 
นางงามพิศ  ลวากร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2354-3886


 

นายธนารัชต์  สมคเณ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303

 

นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 203
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th