นายกิตติ บุญเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
 
 
    

นายธนารัชต์  สมคเณ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303
 


 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th