ขอเชิญโรงเรียนร่วมสวดมนต์ พิธีมหามงคล โดยพิธีจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th/download/article/article_20170602094510.pdf และขอรับหนังสือสวดมนต์ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (มีจำนวนจำกัด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th