ด่วนที่สุด ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์
ตามเว็บลิ้งนี้ค่ะ https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/161
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้ามาดำเนินการในระบบทันตามกำหนด
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th