สพม.1 เปิดให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ ลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.central67.sillapa.net/sm-bkk1/โดยใช้ Username และ password เดิม หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02 -354 -4963 ต่อ 501-503 หรือทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th